Κάθε συνέδριο είναι μια σύνθετη, απαιτητική και άκρως ενδιαφέρουσα διαδικασία που ενώνει ανθρώπους, κουλτούρες, σκέψεις, ιδέες και απόψεις για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και πρέπει να είναι η καλύτερη εικόνα του διοργανωτή προς τον συμμετέχοντα.